SUPERBOHATERSI – załoga autystycznego statku

Anna Lachowska prezes Fundacji PRZEMOCNIe, Stępina, Frysztak, Strzyżowski, Podkarpackie. Pomoc DDA/DDD.

Anna Lachowska, prezes

Pomagam ofiarom przemocy, DDD, osobom w kryzysie, depresji, nerwicy i zwątpieniu, samotności i poczuciu bezsensu; szczególnie osobom z Zespołem Aspergera, które mają powyższe kłopoty, ponieważ dobrze rozumiem co w ich myśleniu sprawia, że stają się ofiarami innych ludzi.Remigiusz Piotr Wróbel - tłumacz, lektor języka angielskiego

Remigiusz Piotr Wróbel

Czymkolwiek bym się nie zajmował, jestem przede wszystkim hiperaktywnym myślicielem i obserwatorem. Dostrzegam transcendencję w nawet najbardziej błahym fragmencie rzeczywistości. Pasjonują mnie wszelkie dziedziny nauki, ale najlepiej określić mnie jako humanistę z zapatrywaniami metafizycznym.

Skip to content