INWESTYCJE w „Papiery na Wartościowych Ludzi”


Szanowni Państwo!

Dobroczynność to inwestycja w społeczeństwo – a więc w to, jak żyje się nam wszystkim.

Fundacja PRZEMOCNIe opracowała plan
inwestycyjny
o niezwykle wysokiej stopie zwrotu.

Swoją wiedzę, czas i zaangażowanie lokujemy
w najbardziej obiecującym kapitale ludzkim, a każda nasza inwestycja w człowieka opatrzona jest klauzulą odpłatności społecznej.

Co to oznacza?
Kierujemy swoją pomoc do osób wysokofunkcjonujących – głównie autystycznych – zmarginalizowanych społecznie jedynie czasowo i pomimo swoich wysokich możliwości –
czy to z powodu doświadczanej przemocy,
czy z innego rodzaju przyczyn psychicznych.

Nie pobieramy opłat, ale pomagamy również w ten sposób,
że to sam nasz klient ma pomóc komuś innemu tak,
jak umie i może – po to, by nie czuł się bezradny i słaby,
ale aby szybko odbudował swoje poczucie sprawczości
i godności.

Jesteśmy więc chyba jedyną w Polsce organizacją pozarządową, w której podopieczni
są wolontariuszami
co oznacza, że nie mamy strony
czynnej – dającej i biernej – biorącej,
ale opieramy się na najwydajniejszym systemie „gospodarczym”: okrężnym.

Jako przedsiębiorcy wiedzą Państwo najlepiej,
że bierna konsumpcja, bez inwestycji,
to marnotrawienie zasobów.
U nas każdy wydatkowany wysiłek to inwestycja
w człowieka, który natychmiast wykorzystuje otrzymany kapitał, by inwestować go w kolejne osoby
i samą organizację.

Efekt kuli śnieżnej. 

Nasza kula jest już tak wielka,
że najwyższa pora „wejść na giełdę”.

Zapraszamy do zakupu
“Papierów na Wartościowych Ludzi”.

Kupując nasze
“Autystyczne Akcje, Które Wzrastają”, nabywają Państwo kompletny
“Pakiet Spektrum Korzyści”,
w tym “Obligacje do Rozwoju”.

Szczegółową specyfikację dostępnych instrumentów znajdą
Państwo pod tym linkiem: https://bit.ly/2JzZR7t

W poszczególnych zakładkach są wyszczególnione wszystkie
zasoby, których potrzebujemy na 2021 r.,
a także dokładne opisy Portfeli.
Wystarczy, że skontaktują się z nami Państwo, a udostępnimy plik, w którym przy wybranej Akcji wpiszą
Państwo nazwę swojej firmy i kwotę, którą przeznaczają
na Akcje, zaś asystentka naszego Zarządu skontaktuje się
z Państwa asystentką lub biurem, by sfinalizować realizację Portfela.


Skip to content